UP YOUR CAR

สินค้าแนะนำ Opencart

UP YOUR CAR

รถคันนี้ได้ทำการอัพเกรดชุดโช้คอัพหน้า + หลัง รวมถึงชุดเบรคใหม่เพื่อหยุดและเข้าโค้งได้ด้วยความมั่นใจ

-เปลี่ยนชุดเบรคหลังจากดรัมเบรคเป็นชุดดีสเบรคจานขยายขนาด 320 ม.ม. คาลิปเปอร์คู่ของ RUNSTOP

-เปลี่ยนโช้คอัพหลังเป็นโช้คอัพขนาดใหญ่แกนขนาด 20 ม.ม. ลูกสูบขนาด 46 ม.ม. ระบบน้ำมัน + ซับแทงค์ไนโตเจนของ PROFENDER

-เปลี่ยนชุดแหนบเป็นชุดแหนบแผ่นใหม่เรียงสเต็บขั้นบันไดตามสูตรของทางอู่ BSY พร้อมกับติดตั้งชุดโช้คกันโคลงบนแหนบตามแนวนอน

ด้วยโช้คอัพขนาดแกน  12.5 ม.ม.  ลูกสูบ 30 ม.ม.เป็นระบบน้ำมัน+แก๊สไนโตรเจน

-เปลี่ยนโช้คอัพหน้าเป็นโช้คอัพขนาดใหญ่แกนขนาด 20 ม.ม. ลูกสูบขนาด 46 ม.ม. ระบบน้ำมัน + ซับแทงค์ไนโตเจนของ PROFENDER

-เปลี่ยนจานดีสเบรคเป็นจานขยายขนาด 315 ม.ม.ของ  RUNSTOP